‘Ode aan de Drankstoemper’ – sponsormogelijkheden

Naar aanleiding van 175 jaar Jaarmarkt Dworp (1848-2023) willen we de iconische figuur van de ‘Drankstoemper’ vereeuwigen. Beter dan wie ook symboliseert de ‘Drankstoemper’ de creativiteit en de vindingrijkheid van de Dworpenaars die ons voorgingen.

Geen betere manier om dat te doen dan door het maken van een prachtig bronzen standbeeld van de ‘Drankstoemper’ dat de volgende eeuwen zal trotseren. We zochten hiertoe verschillende kunstenaars aan. De keuze viel uiteindelijk op Maarten Ceulemans, een gewaardeerd en gelauwerd kunstenaar. Zijn fraaie ontwerp deed ons met verstomming slaan. Het dient echter gezegd: de kostprijs ligt bijzonder hoog (€ 28.000 excl btw).

Naast een benefietavond op 21 april in de kerk van Dworp, waar u van harte welkom bent, rekenen we ook op de gulle hand van sympathisanten om deze flinke financiële uitdaging de baas te kunnen.

Dat kan eenvoudig door storting op Jaarmarktcomité Dworp – BE24 4296 0688 3138 met vermelding ‘Drankstoemper’   

Bij de officiële inhuldiging en persvoorstelling van het beeld op 8 oktober om 15u aan de kerk zullen alle sponsors een speciale vermelding krijgen op het grote sponsorpaneel. Des te guller de sponsoring des te groter de vermelding! De grote sponsors (vanaf 300€) zullen ook in de extra in de kijker worden geplaatst in de perscommunicatie, in ons programmaboekje, op onze Facebookpagina en op onze website. 

SIMULATIE VAN ‘DE DRANKSTOEMPER’